Spis wskazań wodomierzy

Przypominamy o konieczności podawania wskazań wodomierzy w przypadku kiedy ww. urządzenia pomiarowe znajdują się w Państwa lokalach. Prosimy o podawanie wskazań według stanu na koniec czerwca najpóźniej do 10 lipca 2023 r.

Skip to content