Nasza oferta

Nasza oferta

Firma Consort Nieruchomości sp. z o. o. oferuje kompleksowe usługi w zakresie administracyjno-prawnej, księgowej oraz technicznej obsługi nieruchomości (wspólnot mieszkaniowych oraz współwłasności), ze szczególnym uwzględnieniem:

 • ustalania aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz wyodrębnionych lokali, prowadzenie wykazu lokali/działek i właścicieli lokali/działek,
 • prowadzenia książek obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnych wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 • zlecania kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości wspólnych i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne, zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • zlecania i nadzoru nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości części nieruchomości służących do wspólnego użytku właścicieli,
 • zapewnienia dla nieruchomości wspólnych/działek dostaw energii elektrycznej, wody i wywozu śmieci (składanie i aktualizacja deklaracji o gospodarowaniu odpadami), a także nadzór nad opróżnianiem zbiorników nieczystości płynnych,
 • zlecania usług bieżącej konserwacji i napraw nieruchomości wspólnych oraz urządzeń służących do użytku wszystkich właścicieli,
 • zlecania usuwania awarii i ich skutków w nieruchomościach wspólnych,
 • ubezpieczenia nieruchomości wspólnych,
 • opłacania podatków i innych opłat publiczno-prawnych przypadających od nieruchomości wspólnych, chyba że będą one pokrywane przez właścicieli,
 • zawierania umów o dostawy, roboty bądź usługi, a także kontrola prawidłowości ich wykonania oraz ich rozwiązywanie,
 • dokonywania rozliczeń poprzez rachunki bankowe wspólnot mieszkaniowych/rachunki bankowe założone na potrzeby nieruchomości współwłasnych,
 • prowadzenia ewidencji kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi oraz ewidencji wpłat na fundusze remontowe, koszty eksploatacyjne wspólnot mieszkaniowych oraz na rzecz zarządzania nieruchomościami współwłasnymi,
 • windykowania opłat należnych od właścicieli,
 • obsługi korespondencji,
 • przechowywania, zabezpieczania oraz archiwizowania dokumentacji dotyczącej nieruchomości wspólnych oraz nieruchomości współwłasnych zgodnie z przepisami prawa,
 • reprezentowania wspólnot mieszkaniowych oraz nieruchomości współwłasnych przed osobami fizycznymi i prawnymi oraz organami administracji publicznej.
 
Osoby zainteresowane naszymi usługami prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, w celu umówienia się na wizytę na terenie nieruchomości dla potrzeb przygotowania spersonalizowanej oferty.
ilustracja
Skip to content