Spis stanów wodomierzy i podliczników prądu

Przypominamy o konieczności podawania wskazań wodomierzy oraz podliczników energii elektrycznej w garażach w przypadku kiedy ww. urządzenia pomiarowe znajdują się w Państwa lokalach. Prosimy o podawanie wskazań według stanu na koniec roku najpóźniej do 10 stycznia 2023 r.

Skip to content